Vår organisation

En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har 40 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika patruller som är uppdelade efter scouternas åldrar.En patrull består av fem till åtta medlemmar. Varje patrull träffas en gång i veckan.

Kåren har en vald styrelse. Styrelsen diskuterar bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande.