Om kåren

Scouterna gör unga redo för livet genom äventyr, gemenskap, internationella möten och värdebaserat ledarskap.

Vi har verksamhet för barn och vuxna och man kan börja oberoende av ålder och tidigare erfarenhet av scouting.
Scoutkåren, som är en sektion inom KFUM-KFUK Västerås, är en del av Västmanlands Scoutdistrikt och av Scouterna.
Scoutkåren har drygt 40 medlemmar.
Allt arbete sker idéellt och opolitiskt och scoutkåren är en förening med egen styrelse och ekonomi.
Scoutrörelsen är en idéell organisation byggd på idéer som Lord Robert Baden-Powell prövade tillsammans med några pojkar från London 1907. Våra arbetsmetoder har utvecklats i takt med det övriga samhället, men i grunden är värderingarna de samma.
Det som gör scoutrörelsen speciell är vår scoutlag, vårt friluftintresse med utfärder, hajker och expeditioner, principen att lära genom att göra, vårt internationella engangemang och den lilla patrullen som löser uppgifter tillsammans där våra scouter lär sig visa hänsyn och ta ansvar.