Medlemsavgift

Medlemsavgiften betalas halvårsvis till Scoutförbundet på ett inbetalningskort som förbundet skickar ut.

OBS! Först när medlemsavgiften är betald så blir scouten olycksfallsförsäkrad vid färd till och från samt under planerade scoutaktiviteter.

Medlemsavgifter

I medlemsavgiften ingår

Avgifter för utfärder och läger samt scoutdräkt tillkommer.

Verksamhet Terminsavgift
Scouter 250 kr / termin
Avdelningsledare 20 kr / termin
Vuxna och funktionärer 120 kr / termin
Barn till avdelningsledare och funktionärer 120 kr / termin